Välkommen till min hemsida/Welcome to my website

Inledning/Introduction

På denna sida visar jag upp min släktforskning.

Jag har mitt huvudsakliga ursprung från södra delarna av Västerbotten.

Jag använder programmet Min Släkt 4 för inmatning. Uppgifterna kommer huvudsakligen från Arkiv Digital och Riksarkivet.

I fliken Släktforskning finns olika länkar till forskningen.

On this page I show my genealogy.

I have my main origin from the southern parts of Västerbotten county.

I use the program "My Family 4" for input. The information comes mainly from the database "Arkiv Digital" and the National Archives.

In the Genealogy tab are various links to my research.