Detta är familjen Johan Petter Sandberg med min morfar Edvard sittande
till vänster om sin far. Tre av barnen utvandrade till Nordamerika. Samtliga
kom tillbaka till Sverige på ålderns höst.

This is the family of Johan Petter Sandberg with my grandfather Edward seated
to the left of his father. Three of the children emigrated to North America.
All came back to Sweden in old age.


Stående från vänster - Anna, Bernard, Bernadina, Signe, Adolf
Sittande från vänster - Emma, Anna, Edvard, Johan
Sittande längst fram i mitten - Siri
Bilden tagen ca 1905 - 1910.

Standing from left - Anna, Bernard, Bernadina, Signe, Adolf.
Seated, from left - Emma, Anna, Edward, John.
Sitting front and center - Siri.
Picture taken about 1905-1910.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Detta är familjen Jonas Nilsson med min farmor Charlotta stående till höger.
Familjen hade det bra ställt vilket också framgår av texten i antavlan.

This is the family Jonas Nilsson with my grandmother Charlotta standing to the right.
The family was well off as evidenced by the text in Preview.

Stående från vänster - Regina, Mauritz och Charlotta
Sittande från vänster - Matilda, Anna, Jonas och Josefina
Sittande längst fram i mitten - Hilma
Bilden tagen ca 1905 - 1910.

Standing from left - Regina, Mauritz and Charlotta.
Seated, from left - Matilda, Anna, Jonas and Josefina.
Sitting front and center - Hilma.
Picture taken about 1905-1910.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Detta är Jonas Nilssons föräldrar, Nils Olofsson med sin hustru
Katharina Magdalena Jonsdotter, förevigad av fotografen
Nanna Lundborg i Umeå.

This is the parents of Jonas Nilsson, Nils Olofsson with his wife
Katharina Magdalena Jonsdotter. The photo is taken of
Nanna Lundborg in Umeå.

Sittande från vänster - Katharina Magdalena och Nils.
Bilden tagen 1858.

Seated, from left - Katharina Magdalena and Nils.
Picture taken in 1858.