Gå till grafisk antavla här. (Uppdaterad 2023-03-22)

Gå till listad antavla i pdf-format här.  (Uppdaterad 2023-03-22)

Här finns en film tagen med början på 1930-talet och slutar på 1950-talet. Filmen är tagen av Ragnar Carlsson.
Den som talar är Helen (Lena) Lindberg.          

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Go to the genealogical table  here. (Updated 22 March 2023)

Access the listed genealogical table in PDF format here. (Updated  22 March 2023)

Here is a movie taken with the early 1930s and ending in 1950. The film is taken by Ragnar Carlsson.
The one who speaks is Helen (Lena) Lindberg.